Realizacja projektu:

01.12.2021 – 31.05.2023

Koszt całkowity:

7 916 083,20 zł

Udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

2 896 128,00 zł

Wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa „UT-OIL” Spółka o.o. wyników prac B+R nad innowacyjnym sposobem cynkowania alkalicznego wyrobów stalowych

Projekt obejmuje wdrożenie wyników prac B+R, których celem było opracowanie innowacyjnych rozwiązań procesowych w zakresie elektrochemicznego wytwarzania powłok cynkowych o zwiększonej odporności. Nowa metoda cynkowania galwanicznego nie tylko zapewnia poprawę walorów estetycznych powłok osadzanych na detalach stalowych, ale także zwiększa ich odporność antykorozyjną. Dzięki temu cykl życia wyrobu gotowego znacznie się wydłuży. Co ważne, nowe rozwiązania techniczne będą miały efekt w postaci „zazielenienia przedsiębiorstwa”. Towarzyszący aplikacji powłok cynkowniczych proces neutralizacji ścieków będzie bowiem przyjazny dla środowiska. Ilość wytwarzanych osadów zostanie znacznie zredukowana, zaś poziom oczyszczenia ścieku uprawniać będzie do jego zrzutu do systemów kanalizacyjnych.